Pregled podataka ovlaštenog revizora: DUJIĆ  NEDJELJKO

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
NEDJELJKO DUJIĆ S. Ćatovića Kobre 33, Ilidža Ne
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   .. . .. .

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: