Pregled podataka ovlaštenog revizora: HADŽIĆ  SEAD

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
SEAD HADŽIĆ Bećarevac 82, Tuzla Da 3030093102 4209021830004
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   26.4. 2019. 26.4. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  RESPEKT d.o.o. Tuzla

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: