Pregled podataka ovlaštenog revizora: ŠEHIĆ  SEAD

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
SEAD ŠEHIĆ 5. korpusa 19b, Bihać Da 3010116105 4263745880008
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   1.7. 2019. 1.7. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  InAud d.o.o. Cazin

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: