Pregled podataka ovlaštenog revizora: TOŠANOVIĆ  VITOMIR

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
VITOMIR TOŠANOVIĆ Jalijski put 13/A, Zenica Da 3040121190 4236367350006
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   20.2. 2019. 20.2. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  REKAPITAL d.o.o. Bugojno

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: