Pregled podataka ovlaštenog revizora: DAUTOVIĆ  NERMIN

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
NERMIN DAUTOVIĆ Gračaničkih gazija bb, Gračanica Da 3030039162 4209760710009
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   5.7. 2019. 5.7. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  REVIZIJA DAUTOVIĆ d.o.o. Gračanica

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: