Pregled podataka ovlaštenog revizora: BAJRAMOVIĆ  GORDANA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
GORDANA BAJRAMOVIĆ Esada Pašalića br. 9, Sarajevo Ne 3090042130
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   13.9. 2016. 13.9. 2019.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: