Pregled podataka ovlaštenog revizora: BAJRAMOVIĆ  GORDANA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
GORDANA BAJRAMOVIĆ Esada Pašalića br. 9/1, Sarajevo Ne 3090917190
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   30.10. 2019. 30.10. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: