Pregled podataka ovlaštenog revizora: PAŠIĆ  AIDA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
AIDA PAŠIĆ Husrefa Redžića 1, Sarajevo Da 3090002100 4200357490000
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   19.4. 2019. 19.4. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  FORCE d.o.o. Sarajevo

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: