Pregled podataka ovlaštenog revizora: ŽILIĆ  SAFIJA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
SAFIJA ŽILIĆ Gornja Breka 70, Sarajevo Ne 3090041157
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   28.12. 2018. 28.12. 2021.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: