Pregled podataka ovlaštenog revizora: DELIĆ  ALMA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
ALMA DELIĆ Marka Marulića 2C, Sarajevo Da 3090143102 4201358590004
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   16.8. 2019. 16.8. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  PERLA d.o.o. Sarajevo

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: