Pregled podataka ovlaštenog revizora: HADŽIĆ  JAKUP

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
JAKUP HADŽIĆ Hifzi Bjelevca 84, Sarajevo Da 3090020102 4200654190007
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   13.6. 2019. 13.6. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  EURO-BIRO d.o.o. Sarajevo

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: