Pregled podataka revizorskog drUŠtva: REVIQUAL d.o.o. Istočno Sarajevo


Društvo: REVIQUAL d.o.o. Istočno Sarajevo
Adresa: Spasovdanska br. 12, Istočno Sarajevo
Registarski broj licence 9120002127
ID Broj 4402633490002
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Ankica Kranjčević
Kontakt podaci: tel. 057 322 000
E-mail: batinic@reviqual.com

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Ankica Kranjčević
Telefon 057 322 000

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
RANKO BATINIĆ Spasovdanska br. 12, Istočno Sarajevo Da 3120001122
RADOSLAV BRATIĆ Spasovdanska br. 12, Istočno Sarajevo Da 3120036185


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Batinić Ranko Spasovdanska br. 12, Istočno Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Ankica  Kranjčević Spasovdanska br. 12, Istočno Sarajevo


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice