Pregled podataka revizorskog drUŠtva: RECOM d.o.o. Mostar


Društvo: RECOM d.o.o. Mostar
Adresa: Lacina bb (PC Vila Neretva), Mostar
Registarski broj licence 9070435103
ID Broj 4227680000009
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Vedran Beganović
Kontakt podaci: tel. 061 476 658
E-mail: recom@bih.net.ba

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Adisa Čomor
Telefon 061 476 658

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
JASMINA ČORBO Lacina bb (PC Vila Neretva), Mostar Da 3070011105
VEDRAN BEGANOVIĆ Lacina bb (PC Vila Neretva), Mostar Da 3070027101


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Čorbo Jasmina Lacina bb (PC Vila Neretva)
Učešće u osnivačkom kapitalu: 50%
Beganović Vedran Lacina bb (PC Vila Neretva)
Učešće u osnivačkom kapitalu: 50%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Adisa  Čomor Lacina bb (PC Vila Neretva)


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice