Pregled podataka revizorskog drUŠtva: IVANJ d.o.o. Čapljina


Društvo: IVANJ d.o.o. Čapljina
Adresa: Ante Starčevića bb, Čapljina
Registarski broj licence 9070404109
ID Broj 4227319120008
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Iva Ivankovic
Kontakt podaci: tel. 036 808 410
E-mail: ivanj@tel.net.ba

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Slavica Perić
Telefon 036 808 410

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
IVA IVANKOVIĆ Ante Starčevića bb, Čapljina Da 3070282102


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Ivanković Iva Augusta Šenoe bb, Čapljina
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Slavica  Perić Ante Starčevića bb, Čapljina


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice