Pregled podataka revizorskog drUŠtva: PRO KONTO d.o.o. Tuzla


Društvo: PRO KONTO d.o.o. Tuzla
Adresa: Mehmedalije Maka Dizdara, PZC Stupine 76/II, Tuzla
Registarski broj licence 9030004122
ID Broj 4209014890000
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Amira Jusufovic
Kontakt podaci: tel. 035 253 122
E-mail: office.prokonto@gmail.com

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Mirza Jusufovic
Telefon 035 253 122

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
AMIRA JUSUFOVIĆ Mehmedalije Maka Dizdara, PZC Stupine 76/II, Tuzla Da 3030286102


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Jusufovic Amira Mehmedalije Maka Dizdara, PZC Stupine 76/II, Tuzla
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Mirza  Jusufovic Mehmedalije Maka Dizdara, PZC Stupine 76/II, Tuzla
Nihad  Jusufovic Mehmedalije Maka Dizdara, PZC Stupine 76/II, Tuzla


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice