Pregled podataka revizorskog drUŠtva: KPMG B-H d.o.o. Sarajevo


Društvo: KPMG B-H d.o.o. Sarajevo
Adresa: Zmaja od Bosne br. 7-7a, Sarajevo
Registarski broj licence 9090394108
ID Broj 4200556340009
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Manal Bećirbegović
Kontakt podaci: tel. 033 941 500
E-mail: info@kpmg.ba

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Senad Pekmez
Telefon 033 941 500

 

OvlaŠteni revizori druŠtva

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
SENAD PEKMEZ Zmaja od Bosne br. 7-7a, Sarajevo Da 3090044102
VEDRAN VUKOTIĆ Zmaja od Bosne br. 7-7a, Sarajevo Da 3090017124
ELMA DRLJEVIĆ Zmaja od Bosne br. 7-7a, Sarajevo Da 3090328190
AIDA ČAUŠEVIĆ Zmaja od Bosne br. 7-7a, Sarajevo Da 3090051164


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
KPMG Croatia d.o.o. Zagreb Ivana Lučića br. 2a, 10 000 Zagreb
Učešće u osnivačkom kapitalu: 16.6736%
Horvat Goran Trnjaska cesta 37/2, Zagreb
Učešće u osnivačkom kapitalu: 2.0842%
Ilijanić Tony Wickerhauserova 36, Zagreb
Učešće u osnivačkom kapitalu: 2.0842%
Vukotić Vedran Behdžeta Mutevelića 2B, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 2.0842%
Dzida Josko George Medveščak 85, Zagreb
Učešće u osnivačkom kapitalu: 2.0842%
Radić Daniel Mlinovi 64, Zagreb
Učešće u osnivačkom kapitalu: 2.0842%
Suchar Paul Jabukovac 15, Zagreb
Učešće u osnivačkom kapitalu: 2.0842%
Administrator d.o.o. Sarajevo Zmaja od Bosne 7-7a, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 16.68%
KPMG CEE Holdings Limited Cyprus, Esperidon 12, 1087 Nikozija
Učešće u osnivačkom kapitalu: 54.1476%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Senad  Pekmez Zmaja od Bosne br. 7-7a, Sarajevo
Bećirbegović  Manal Kralja Petra I Karađorđevića br.85A, B. Luka
Vedran  Vukotić Zmaja od Bosne br. 7-7a, Sarajevo


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice