Pregled podataka revizorskog drUŠtva: REVING d.o.o. Kiseljak


Društvo: REVING d.o.o. Kiseljak
Adresa: Lepenica-Gojakovac bb, Kiseljak
Registarski broj licence
ID Broj 4200103550002
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Nedeljko Dujić
Kontakt podaci: tel. 061 483 240
E-mail:

ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Jozo Kvasina
Telefon 061 483 240

 

OvlaŠteni revizori druŠtva


OSNIVAČI/dioniČari društva

Ime i prezime Adresa - poslovna
Dujić Nedeljko Lepenica-Gojakovac bb, Kiseljak
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%


Članovi uprave/nadzornog odbora

Ime i prezime Adresa - poslovna
Jozo  Kvasina Lepenica-Gojakovac bb, Kiseljak


Članstva u mreŽi/druŠtva Članice